Hlavní předmět činnosti:

 • Motorismus
 • Diagnostika motorových vozidel
 • Provoz svépomocné dílny
 • Údržba areálu
 • Péče o majetek AMK

  Zájmová činnost:

 • Autoturistika
 • Bike-trial
 • Automodelářství

  Osvětová činnost:

 • Zprostředkování informací z oblasti motorismu členům
 • Školení členů z nových zákonů a vyhlášek o silniční dopravě
 • Besedy a přednášky o motoristické problematice