2.7.2019 El.proud někdo už má pro letošek zaplacen správně, ti co nemají budou v příštím roce mít dovyúčtováni, pokud by někdo nechtěl čekat nebo se měnil majitel, ať se ozve a bude to jednotlivě řešeno.
2.5.2019 Vážení členové,došlo k omylu při tisku a máte všichni naúčtovaný el.proud z roku 2017 ,za chybu se omlouváme.
20.4.2019 Termín konání čl. schůze je 2.5.2019 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka
26.4.2010 Termín konání čl. schůze je 20.5.2010 od 17:00 v Kynologickém klubu Slovanka.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
21.3.2007 Termín konání čl. schůze je 24.4.2008 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
20.3.2007 Při letošním jarním úklidu areálu jsme se nestačili divit, jak "ekologicky" někteří naši členové myslí!!! Samozřejmě veškerý odpad skončil díky panu Mošnovi na městském sběrném dvoře.
Žádáme všechny aby toto, pro příště, zajišťovali ve vlastní režii.
7.12.2007 Informace z jednání na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k postupu převodu pozemků na majitele garáží v areálu AMK Slovanka.
Zasláno členům, kterých se převod týká v prvním prosincovém týdnu roku 2007.
4.4.2007 Termín konání čl. schůze je 19.4.2007 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
29.9.2006 Dopis úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k postupu převodu pozemků na majitele garáží v areálu AMK Slovanka.
1.6.2006 Usnesení členské schůze a složení výboru AMK. Rozdělení funkcí proběhne na první výborové schůzi, která se koná 8.6.2006
14.4.2006 Členská schůze se koná 18.5.2006 od 17:00 v sále ZUŠ Arbesova ul. v České Lípě
23.3.2006 Shůze Rady AMK - 17:00
Program: termín čl. schůze, organizační záležitosti, vyúčtování poplatků za el., převod pozemků ...
22.2.2006 Program: termín čl. schůze, organizační záležitosti, oplocení areálu, převod pozemků ...
12.12.2005 Shůze Rady AMK - 16:30
11.12.2005 Zahajujeme provoz internetových stránek klubu.