2.6.2021

Vážení majitelé garáží, v součastné době je zpracováno vyúčtování a v nejbližší době bude rozesláno. Výbor AMK

18.4.2020 Členská schůze AMK SLOVANKA Česká Lípa, sdělení všem členům AMK! Vzhledem ke zcela mimořádné situaci v ČR nemůžeme uspořádat Členskou schůzi AMK v době jako obvykle,t.j.nyní v nejbližší době. Protože vývoj situace v následujících týdnech,resp.měsících nelze reálně odhadnout,tak předpokládáme,že členskou schůzi budeme moci pořádat po prázdninách. Základní čl.příspěvky jsou 600,resp.570 Kč. Výbor AMK
8.3.2020 ŽÁDÁME TY,KTEŘÍ SEM KE KONTEJNERU SLOŽILI TENTO NEKOMUNÁLNÍ A NEBEZPEČÝ ODPAD (pneumatiky, křesla, asfaltovou lepenku, apod.),ABY TO ODSTRANILI !!!

FIRMA AVE NÁM HO NEODVEZE !!! Za výbor AMK H.Putz

6.3.2020

PNEUMATIKA NENÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD !!! Její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Tohle musí mít na paměti každý motorista ve chvíli, kdy se potřebuje zbavit starých pneumatik. Kam s ojetými pneumatikami v našem městě? Zákon č.223/2015, kterým se mění zákon o odpadech, umožnil vznik kolektivních systémů pro zpětný odběr pneumatik. Na jeho základě byla v roce 2016 založena společnost ELTMA. www. eltma.cz. Ta sdružuje rozsáhlou síť výrobců, dovozců a pneuservisů, kteří zajišťují zpětný odběr ojetých pneumatik. Místem zpětného odběru pneumatik jsou tedy pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která jsou přirozeným místem vzniku tohoto „odpadu“ - a nikoliv sběrné dvory. Proto je žádoucí, aby pneumatika neskončila na sběrném dvoře a byla co nejkratší cestou vrácena výrobci jako surovina k dalšímu užití. Zákon připouští sběr pneumatik buď v režimu zpětného odběru, nebo v režimu odpadu. V takovém případě mohou obce za tento sběr požadovat poplatek. V současné době je v České Lípě 6 provozoven zapojených do tohoto kolektivního systému, kde je možné bezplatně ojeté pneumatiky odevzdat.

Jsou na adrese: Borská 33, Okružní 2719, Nawkova 2977, Chelčického 3354, 5. května 781 a Dvořákova 1375. (zdroj.Městské noviny Česká Lípa , únor 2020)

2.7.2019 El.proud někdo už má pro letošek zaplacen správně, ti co nemají budou v příštím roce mít dovyúčtováni, pokud by někdo nechtěl čekat nebo se měnil majitel, ať se ozve a bude to jednotlivě řešeno.
2.5.2019 Vážení členové,došlo k omylu při tisku a máte všichni naúčtovaný el.proud z roku 2017 ,za chybu se omlouváme.
20.4.2019 Termín konání čl. schůze je 2.5.2019 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka
26.4.2010 Termín konání čl. schůze je 20.5.2010 od 17:00 v Kynologickém klubu Slovanka.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
21.3.2007 Termín konání čl. schůze je 24.4.2008 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
20.3.2007 Při letošním jarním úklidu areálu jsme se nestačili divit, jak "ekologicky" někteří naši členové myslí!!! Samozřejmě veškerý odpad skončil díky panu Mošnovi na městském sběrném dvoře.
Žádáme všechny aby toto, pro příště, zajišťovali ve vlastní režii.
7.12.2007 Informace z jednání na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k postupu převodu pozemků na majitele garáží v areálu AMK Slovanka.
Zasláno členům, kterých se převod týká v prvním prosincovém týdnu roku 2007.
4.4.2007 Termín konání čl. schůze je 19.4.2007 od 17:00 v sále ZUŠ.
Zveme všechny členy AMK Slovanka.
29.9.2006 Dopis úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k postupu převodu pozemků na majitele garáží v areálu AMK Slovanka.